ENGINEERING BOOK

PHƯƠNG PHÁP TẠO BIỂU ĐỒ XƯƠNG CÁ FISHBONE DIAGRAM

Thứ Tư, 06/04/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Biểu đồ xương cá, hay còn được gọi là biểu đồ nguyên nhân – kết quả (cause-and-effect diagram), hoặc biểu đồ Ishikawa (Ishikawa diagram). Biểu đồ xương cá là một công cụ rất mạnh trong việc phân tích, điều tra nguyên nhân của một vấn đề.

KHI NÀO SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ XƯƠNG CÁ

  • Khi cần xác định những nguyên nhân có khả năng gây ra một vấn đề.
  • Khi suy nghĩ các nhóm có xu hướng đi vào lối mòn. Cần đột phá tư duy.

PHƯƠNG PHÁP TẠO BIỂU ĐỒ XƯƠNG CÁ

Thông thường, biểu đồ xương cá được tạo ra trong quá trình thảo luận nhóm. Biểu đồ sẽ được vẽ lên bảng và các ý kiến sẽ được gắn vào từng nhánh của xương cá theo các yếu tố khác nhau. Phương pháp này khá nhanh và thường áp dụng tại xưởng sản xuất, nơi đang xảy ra vấn đề, nhằm mục đích phát hiện nguyên nhân vấn đề và khắc phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp bạn phải đưa biểu đồ xương cá vào các báo cáo để làm hồ sơ lưu trữ lại. Trong những trường hợp này, một phần mềm hỗ trợ là cần thiết. Vì việc vẽ biểu đồ xương cá bằng tay hoặc bằng phần mềm Excel đơn thuần khá mất thời gian. Ví dụ bên dưới thể hiện cả 2 cách tạo biểu đồ xương cá bạn có thể tham khảo.

1) Thực hiện vẽ bằng tay

2) Sử dụng phần mềm Macro của Excel.

Trong phần này, tôi sử dụng phần mềm QI Macros để tạo. Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn bên dưới.

ENGINEERING BOOK (engineerbookstore.com)

Viết bình luận của bạn