Tin tức

PHƯƠNG PHÁP TẠO BIỂU ĐỒ XƯƠNG CÁ FISHBONE DIAGRAM

Thứ Tư, 06/04/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Biểu đồ xương cá, hay còn được gọi là biểu đồ nguyên nhân – kết quả (cause-and-effect diagram), hoặc biểu đồ Ishikawa (Ishikawa diagram). Biểu...

Đọc tiếp

BẠN CÓ BIẾT - CÁCH VẼ SPC TRONG 5s

Thứ Bảy, 02/04/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Biểu đồ kiểm soát - là 1 trong 7 công cụ kiểm soát chuất lượng (QC 7 tools), thường được sử dụng để giám sát đặc...

Đọc tiếp

CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ TẠO BIỂU ĐỒ HISTOGRAM

Thứ Ba, 22/03/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Histogram là một trong những công cụ thống kê hữu dụng trong việc phân tích và đánh giá dữ liệu. Biểu đồ mật độ phân...

Đọc tiếp

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Thứ Năm, 24/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS – Quality Management System) được định nghĩa là một hệ thống bao gồm các tài liệu liên quan...

Đọc tiếp

DMAIC – MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (PROBLEM SOLVING)

Thứ Tư, 23/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Trong bài viết 6 SIGMA – DMAIC, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phương pháp DMAIC áp dụng khi thực hiện dự án...

Đọc tiếp

ISO 13485 – 2016 VÀ CẤU TRÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN

Thứ Ba, 22/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 13485:2016 Cấu trúc ISO 13485 được chia thành tám phần. Ba phần đầu tiên là phần giới thiệu, tài liệu viện...

Đọc tiếp