ENGINEERING BOOK

DMAIC – MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (PROBLEM SOLVING)

Thứ Tư, 23/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Trong bài viết 6 SIGMA – DMAIC, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phương pháp DMAIC áp dụng khi thực hiện dự án 6 Sigma. Tuy nhiên, DMAIC ngoài việc áp dụng vào 6 Sigma, còn là một phương pháp được sử dụng nhiều nhất khi giải quyết vấn đề (problem solving) trong các nhà máy sản xuất. Bài viết sau sẽ giúp bạn có cái nhìn rộng hơn khi vận dụng DMAIC vào giải quyết vấn đề.

Thông thường, DMAIC được áp dụng khi giải quyết các vấn đề mang tính chất dài hạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người phụ trách dự án có thể cảm thấy việc thực hiện đầy đủ các bước theo DMAIC là cần thiết. Như vậy, trong những trường hợp nào thì ta có thể lược bỏ vài bước khi thực hiện giải quyết vấn đề theo phương pháp DMAIC?

KHI NÀO ÁP DỤNG DMAIC ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ?

Hầu hết các vấn đề trong môi trường sản xuất, nếu vấn đề quá phức tạp, hoặc rủi ro cao thì DMAIC nên được thực hiện qua đầy đủ các bước. Việc bỏ qua hay lượt bỏ bước có thể tạo ra lỗ hổng lớn trong quá trình giải quyết vấn đề. Thông thường những trường hợp này liên quan đến việc giải quyết các vấn đề chất lượng.

Trong trường hợp rủi ro thấp, và bạn đã có giải pháp tốt, một vài bước trong DMAIC có thể được bỏ qua. Tuy nhiên, việc lược bỏ này chỉ thực hiện trong trường hợp:

  • Nguồn dữ liệu của bạn là đáng tin cậy.
  • Những kết quả không mong muốn từ giải pháp này đã được nhận dạng và lên kế hoạch khắc phục.
  • Trong trường hợp các giải pháp không được chứng minh bằng nguồn dữ liệu đáng tin cậy, bạn nên khởi tạo dự án DMAIC.

KẾT LUẬN

Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra rằng, mỗi giai đoạn trong cách tiếp cận theo DMAIC đều dựa trên kết quả đầu ra từ giai đoạn trước đó. Giai đoạn Define (Xác định) sẽ nói cho bạn biết cần đo lường (Measure) những gì. Giai đoạn đo lường (measure) sẽ nói cho bạn biết cần phân tích (Analyze) những gì? Giai đoạn phân tích (Analyze) sẽ nói cho bạn biết cần cải tiến (Improve) những gì). Giai đoạn cải tiến (Improve) sẽ nói cho bạn biết cần kiểm soát những gì.

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc áp dụng đầy đủ các bước trong DMAIC trong cải tiến sẽ mất nhiều nguồn lực. Vì vậy đa phần sẽ bị lược bỏ một vài bước. Tuy nhiên, tư duy trong cách tiếp cận theo DMAIC là điều rất quan trọng. Vì DMAIC là cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, và tập trung vào khách hàng. Vì vậy tư duy theo DMAIC là cách tốt nhất để bạn tìm ra các giải pháp tốt nhất cho một vấn đề.

ENGINEERING BOOK (engineerbookstore.com)

Viết bình luận của bạn
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://wpj278.com?hs=ce22b84d517718a036afc79e57e4a0bf& Trả lời

11/12/2022

9w29wk