ENGINEERING BOOK

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Thứ Năm, 24/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS – Quality Management System) được định nghĩa là một hệ thống bao gồm các tài liệu liên quan đến các quá trình, các thủ tục và phân rõ trách nhiệm để đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các luật định. Đồng thời liên tục cải tiến hiệu quả của tổ chức.

Vào cuối thế kỷ 20, các tổ chức trên thế giới bắt đầu đưa ra các tiêu chuẩn để hỗ trợ việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Do đó, rất nhiều hệ thống được giới thiệu vào thời điểm này, và cụm từ “Hệ thống quản lý chất lượng – Quality Management System” trở nên phổ biến.

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng QMS sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh hoạt động của tổ chức. Những lợi ích đó có thể bao gồm:

 • Đạt được các yêu cầu của khách hàng. Đây là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ khi đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, mới giúp tăng niềm tin từ khách hàng, thu hút nhiều khác hàng mới, tăng khả năng cạnh tranh…
 • Đạt được các yêu cầu của tổ chức. Đảm bảo việc tuân thủ các luật định liên quan và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ với chi phí tốt nhất. Tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngoài những lợi ích chính trên, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng còn gián tiếp mang lại những lợi ích khác như:

 1. Cải tiến công đoạn
 2. Giảm lãng phí
 3. Ngăn ngừa lỗi
 4. Giảm chi phí
 5. Thu hút, giữ chân nhân viên
 6. Truyền đạt thông tin nhất quán.

NHỮNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG

ISO 9001 – là hệ thống quản lý chất lượng phổ biến và được áp dụng nhiều nhất trên thế giới. ISO 9001 quy định ra những điều khoản, những yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS) mà tổ chức có thể sử dụng.

ISO 13485 – tương tự ISO 9001, là hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng riêng cho những nhà máy sản xuất hay dịch vụ liên quan đến trang thiết bị vật tư y tế. Về cơ bản, ISO 13485 được xây dựng trên nền tảng ISO 9001, và bổ sung thêm những yêu cầu riêng cho ngành thiết bị y tế.

ISO/TS 16949 – là hệ thống quản lý chất lượng cho những doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến Ô Tô.

CÁC YẾU TỐ VÀ NHỮNG YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QMS

Mỗi yếu tố của của hệ thống quản lý chất lượng đều hướng đến mục tiêu thỏa mãn khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của tổ chức. Vì vậy, mỗi một hệ thống chất lượng được xây dựng phù hợp riêng với từng tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung sẽ bao gồm:

 • Chính sách và mục tiêu chất lượng
 • Số tay chất lượng
 • Quy trình, hướng dẫn công việc, tài liệu, hồ sơ
 • Quản lý dữ liệu
 • Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Cơ hội cải tiến
 • Các phân tích chất lượng

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QMS

Trước khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức cần phải xác định các quá trình trong tổ chức, đảm bảo sư tương tác giữa các quá trình hướng tới mục tiêu thỏa mãn khách hàng. Nguyên lý xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên vòng tròn PDCA (Plan – Do – Check – Action) và cho phép cải tiến liên tục sản phẩm và hệ thống. Nhìn chung, những bước cơ bản để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:

Thiết kế, Xây dựng

Người quản lý nên xem xét kỹ lưỡng như cầu của tổ chức và như cầu của khách hàng và là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Triển khai

Tiếp cận theo quá trình (Process approach) là cách triển khai tốt nhất đối với các hệ thống quản lý chất lượng. Các quá trình cần được chia nhỏ để dễ dàng trong việc kiểm soát.

Kiểm soát và Đo lường

Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, Kiểm Soát và Đo Lường là yêu cầu bắt buộc thực hiện thông qua các cuộc đánh giá định kỳ và có hệ thống. Việc thực hiện chi tiết phụ thuộc vào từng tổ chức khác nhau, rủi ro tiềm ẩn và môi trường tác động như thế nào.

Xem xét đánh giá, Cải tiến

Việc xem xét đánh giá và cải tiến được thực hiện sau mỗi lần đánh giá định kỳ. Kết quả của việc xem xét đánh giá là thông tin đầu vào cho việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

ENGINEERING BOOK (engineerbookstore.com)

Viết bình luận của bạn
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://7x0fez.com?hs=212037f03e0a65dea74937963d31c3b3& Trả lời

11/12/2022

z1y5gk