ENGINEERING BOOK

TIÊU CHUẨN ISO 13485 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Ba, 22/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Sản phẩm trong lĩnh vực này không chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất và còn phải tuân thủ các yêu cầu chế định và luật định nhằm đảm bảo thiết bị, dụng cụ y tế cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định của luật pháp.

ISO 13485 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định của luật pháp. Tiêu chuẩn ISO 13485 được xây dựng dựa trên nền tảng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000, được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành phiên bản đầu tiên vào tháng 7 năm 2003.

Mặc dù dựa trên nền tảng bộ tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng tiêu chuẩn ISO 13485 nhấn mạnh vào việc hài hoà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu về luật định đối với ngành thiết bị y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 đã được chấp nhận và được áp dụng rộng rãi cho các nhà sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới, và là một yêu cầu cần phải có trong giai đoạn hiện nay nếu như một tổ chức sản xuất thiết bị y tế muốn sản phẩm của mình được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Khi Tổ chức được Đánh giá và Cấp giấy chứng nhận ISO 13485, thì các Thủ tục đối với Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi,dễ dàng hơn, hồ sơ đơn giản hơn khi làm các thủ tục công bố công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, công bố tiêu chuẩn chất lượng, phân loại trang thiết bị y tế, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ISO 13485

ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization For Standardization). ISO 13485 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn cho Sản phẩm y tế do tổ chức ISO ban hành. Lịch sử phát triển ISO 13485 được tóm lược như sau:

YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ISO 13485

Nghị định Chính phủ 36/2016/NĐ_CP ngày 15/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế. Này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

“Điều 68. Điều khoản chuyển tiếp

Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động sản xuất nhưng phải hoàn thành việc công bố đủ điều kiện sản xuất trước ngày 01 tháng 7 năm 2017. Riêng đối với quy định về hệ thống quản lý chất lượng: Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 trước ngày ngày 01 tháng 01 năm 2020.”

Một số nội dung bao gồm:

 1. Bố trí nhà xưởng phù hợp yêu cầu vệ sinh, chống nhiễm chéo, nhiễm bẩn
 2. Xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất
 3. Lựa chọn người phụ trách chuyên môn đủ năng lực (theo quy định) trong quản lý sản xuất
 4. Phân loại sản phẩm theo nhóm (A, B, C, D)
 5. Kiểm định/ thử nghiệm ban đầu những sản phẩm thuộc nhóm B, C, D
 6. Xin cấp số lưu hành sản phẩm
 7. Xin cấp số lưu hành tự do CFS đối với sản phẩm xuất khẩu
 8. Xin giấy xác nhận an toàn cho những sản phẩm đã lưu hành hợp pháp
 9. Xin thử nghiệm lâm sàng đối với trang thiết bị thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành thiết kế kiểm định
 10. Công bố hợp chuẩn hợp quy trước khi lưu hành sản phẩm
 11. Báo cáo định kỳ trước 31/1 hàng năm
Viết bình luận của bạn
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://sfhq6m.com?hs=ec23ceff1e73400ccd585deaba214974& Trả lời

11/12/2022

o271t1